+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

GIBANJE ZA ZDRAVJE

Potreba po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem otrok spoznava okolico, prostor in samega sebe. Ob gibanju začuti veselje, pridobi si samozaupanje in samozavest, razvija intelektualne sposobnosti in postane bolj socializiran. V ta namen bomo izvajali projekte: Športna značka Mali sonček, Varno s soncem. V okviru nadstandardnega programa pa bomo izvedli za najstarejše otroke zimovanje s smučarskim tečajem in plavalni tečaj.

Sledili bomo globalnim ciljem:

  • omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
  • zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
  • omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
  • razvijanje gibalnih sposobnosti,
  • pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti,
  • osvajanje osnovnih gibalnih konceptov,
  • sprotno spoznavanje in ustvarjanje osnovnih prvin različnih športnih zvrsti,
  • spoznavanje pomena sodelovanja ter spoštovanja in upoštevanja različnosti.

Pripravila Herta Počivavšek, pomočnica ravnateljice

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
VSEBINA KOLIČINA TERMINI
Jutranja vadba 2 x tedensko vse leto
Vadbene ure 1 x tedensko vse leto
Aktivni sprehodi 2 x tedensko vse leto
Gibalne minute po potrebi vse leto
Gibalne dejavnosti na stadionu 1 x mesečno vse leto
Druženje treh generacij (skupaj z OŠ) 1 x letno maj 2018
Zaključni roditeljski sestanek GIBANJE ZA ZDRAVJE 1 x letno junij 2018