+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

PROGRAMI

KURIKULUM ZA VRTCE

Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki predstavlja strokovno podlago za delo v vrtcih. Cilj kurikula je večje upoštevanje človekovih in otrokovih pravic, upoštevanje različnosti in drugačnosti otrok. Otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti. Temeljni poudarki so na vzgojno-izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

Kurikulum za vrtce je bil potrjen marca 1999 na Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Kurikulum za vrtce

DNEVNI PROGRAM (od 6 do 9 ur)

Dnevni programi v vrtcu trajajo največ do 9 ur ( 14. člen Zakona o vrtcih – Programi v vrtcu ).
Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec.

Vzgojno delo poteka v:

  • homogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci v starostnem razponu enega leta,
  • heterogenih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja,
  • kombiniranih oddelkih, kamor so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
NADSTANDARDNI PROGRAM
  1. ZGODNJE UVAJANJE TUJEGA JEZIKA – Zgodnje uvajanje tujega jezika je namenjeno temu, da ga otrokom približamo
    na nevsiljiv in spontan način preko igre, z igranjem situacij, z družabnimi igrami, s pomočjo lutk, pravljic, risank in narave, ki nas obdaja. V našem vrtcu ga izvajajo vzgojiteljice v najstarejših oddelkih otrok v okviru dnevnega programa. Tako bomo omogočili prisotnost vsem otrokom.
  2. ZIMOVANJE S SMUČARSKIM TEČAJEM – Zimovanje otrok organiziramo v najstarejših oddelkih otrok. Otrokom organiziramo zanimive, sproščene in zabavne aktivnost na snegu in svežem zraku. Tako se preko igre na snegu naučijo prvih smučarskih korakov in zaužijejo radosti učenja in gibanja v naravi. Izvajajo ga vzgojiteljice in učiteljice ter učitelji smučanja v mesecu februarju ali marcu.
  3. PLAVALNI TEČAJ – Otrokom na igriv, sproščen in prijazen način približamo vodo in pravilno ter varno gibanje v njej.
    Cilj tečaja je prilagajanje na vodo in seznanitev z osnovami plavanja. Izvajajo ga učitelji in vaditelji plavanja ter vzgojitelji, v Termah Olimia v mesecu maju in juniju.

Pripravila Herta Počivavšek