Skoči na glavno vsebino
+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

PREDSTATVITEV SVETOVALNE SLUŽBE

Svetovalna služba je tisto posebno mesto v vrtcu, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženci v vrtcu.
Namen svetovalnega dela je pomagati, svetovati in sodelovati v vzgojno-izobraževalnem procesu s ciljem, da bi bili otroci, vzgojitelji, starši in ustanova kot celota čim bolj uspešni pri doseganju splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev.

PREDSTAVITEV PODROČIJ DELA SVETOVALNE SLUŽBE

Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.
Svetuje otrokom in staršem; sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in vzgojno-izobraževalnega dela. Sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj preko treh med seboj prepletenih vrst dejavnosti:

 • dejavnosti pomoči,
 • razvojne in preventivne dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Svetovalna služba preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v vrtcu (otrokom, vzgojiteljem, vodstvu, staršem) in z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v vrtcu:

 • na področju igre in poučevanja v vrtcu,
 • kulture, vzgoje, klime in reda v vrtcu,
 • telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • sprejema otroke v vrtec ter
 • na področju socialno-ekonomskih stisk.

Povzeto po “Programskih smernicah” svetovalne službe v osnovni šoli, ki jih je pripravila Kurikularna komisija za svetovalno delo in oddelčno skupnost in so bile sprejete na 28. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 13. maja 1999.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

 • vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
 • posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
 • razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih in čustvenih težavah ter stiskah (težave pri hranjenju, spanju, strahovi, neprimerno    vedenje, nemirnost …),
 • razumevanju otrokovega odzivanja in pomoč otroku ob kritičnih situacijah v družini (rojstvo, selitev,
  smrt, razveze, odvisnost, druge stiske, s katerimi se srečujete kot starši),
 • težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
 • možna pomoč otrokom s posebnimi potrebami,
 • spodbujanje nadarjenega otroka,
 • prehod otroka iz vrtca v šolo,
 • druge stiske, dileme ter izzivi s katerimi se odrasli srečujemo pri vzgoji otrok.

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka.
Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih razgovorov in svetovanja. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju z vami pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi strokovnimi institucijami.

PODATKI SVETOVALNE SLUŽBE

Ime in priimek: Katja Starček Erjavec, mag. prof. ped., geo.
Tel.: 03 81 83 346
E-pošta: katja.starcek-erjavec@os-podcetrtek.si
Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 do 14.00 ure.

Ime in priimek: Mojca Vrešak, soc. del., spec.
Tel.: 03 81 83 326
E-pošta: mojca.vresak@os-podcetrtek.si
Delovni čas: Od ponedeljka do petka od 7.00 ure do 14.00 ure ter vsak prvi torek v mesecu od 16.00 ure do 17.00 ure.

(Skupno 710 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost