+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

PREHRANA V VRTCU

 

Prehranjevalne navade se pričnejo razvijati že v otroški dobi. Poleg družinskega okolja je pomembno tudi okolje, kjer se otroci vključujejo v organizirano varstvo.

Zdrava in uravnotežena prehrana otrok je eden glavnih varovalnih dejavnikov zdravja, saj v fazi rasti in razvoja energijska in hranilna vrednost živil nista samo energija za vsakdanje delo, ampak tudi nujno potrebna energija in gradivo za rast in razvoj telesa. Primerna prehrana krepi zdravje, preprečuje pojav akutnih in kroničnih bolezni v otroški dobi ter zmanjšuje nevarnost pojava kroničnih nalezljivih bolezni v odrasli ali poznejši dobi.

V vrtcu upoštevamo specifične prilagoditve prehrane za posamezne otroke v primerih, ko gre za bolezni povezane z motnjami prebave in presnove. Za otroke, ki potrebujejo dietno prehrano, se vrtec prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika.

Trudimo se, da bi otrokom zagotovili zdravo, varno, pestro in uravnoteženo prehrano. Če pri načrtovanju prehrane uporabimo prehransko piramido za kombinacijo živil v dnevni obrok, smo na najboljši poti, da otroka usmerimo v zdrave prehranjevalne navade.

Pri načrtovanju prehrane upoštevamo veljavne standarde in normative za prehrano predšolskih otrok.

V kuhinjah izvajamo interni nadzor po sistemu HACCP.

Zavedamo se, da moramo biti otrokom pri zdravem in kulturnem prehranjevanju tudi dober zgled.

ČAS ZAJTRKA v oddelkih Podčetrtek in Pristava pri Mestinju: 8.00
ČAS KOSILA (oddelki v Podčetrtku): 6.in 7. oddelek ob 12.30 (prve mesece, kasneje ob 11.00), 5. oddelek ob 11.00, 4. oddelek ob 11.15, 3. oddelek ob 11.30, 2. in 1. oddelek ob 11.45
ČAS MALICE: 6. in 7.  oddelek ob 10.15 (prve mesece, kasneje ob 13.30), v ostalih oddelkih ob 13.30
ČAS KOSILA (oddelki v Pristavi pri Mestinju): 3. oddelek ob 12.30 (prve mesece, kasneje ob 11.00), 2. oddelek ob 12.30, 1. oddelek ob 11.45
ČAS MALICE: 3. oddelek ob 10.15 (prve mesece, kasneje ob 13.30), 2. in 1. oddelek ob 13.30

                                                                                                                             Pripravila: Herta Počivavšek, pomočnica ravnateljice

Priporočila NIJZ