+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

POSLOVALNI ČAS

Vrtec je na podlagi sklepa ustanovitelja odprt od 6.00 do 16.00.
Vrtec Podčetrtek z oddelki v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih.
Programi vzgoje in izobraževanja v vrtcu so predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v poslovnem
času posameznih oddelkov. Med prazniki in poletnimi šolskimi počitnicami,ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, nekatere oddelke zaradi lažje organizacije dela združimo. V mesecu juliju in avgustu otroke iz oddelkov Pristava
vključimo v oddelke v Podčetrtku.

Pripravila Herta Počivavšek