+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

KRATKA ZGODOVINA VRTCA PODČETRTEK

V naših krajih so prvi, z namenom ponemčevanja Slovencev, pričeli z otroškimi vrtci nemški okupatorji v času 2. svetovne vojne. V kroniki OŠ Sveta Ema je zapisano, da so Nemci ustanovili vrtec leta 1942.
Na področju današnje občine Podčetrtek dolgo časa ni bilo potreb po organiziranem varstvu otrok.
Potrebe so se pričele pojavljati, ko so se krajani začeli zaposlovati izven doma. Predvsem v šoli je bilo veliko novih učiteljev s predšolskimi otroki. Začeli so nagovarjati takratnega ravnatelja Jožeta Brileja, da bi odprli oddelek predšolskega varstva pod okriljem šole. In tako se je septembra 1972 vse začelo.

Pripravila: Herta Počivavšek, dipl. vzg., pomočnica ravnateljice