+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

SVET STARŠEV VRTCA PODČETRTEK

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje Svet staršev, kot je opredeljeno v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ul RS, št. 16/2017).
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika in nadomestnega člana, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic Sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

  • predlaga nadstandardne programe,
  • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
  • daje mnenje k predlogu programa razvoja vrtca oziroma šole o letnem delovnem načrtu,
  • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
  • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
  • voli predstavnike v svet vrtca oziroma šole.
ODDELEK IME IN PRIIMEK PREDSTAVNIKA
1. oddelek – Podčetrtek Goran Knežević
2. oddelek – Podčetrtek Zdenka Ivačič
3. oddelek – Podčetrtek Juška Kurila
4. oddelek – Podčetrtek Aleksandra Jelača, predsednica
5. oddelek – Podčetrtek Jerneja Pavčnik
6. oddelek – Podčetrtek Anja Plevnik
7. oddelek – Podčetrtek Karmen Krivec
8. oddelek – Pristava pri Mestinju Nina Naglič
9. oddelek – Pristava pri Mestinju Aleksandra Plevnik
10. oddelek – Pristava pri Mestinju Petra Zeme
(Skupno 33 obiskov, današnjih obiskov 1)