+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

ZDRAVJE V VRTCU

Skrb za zdravje otrok v vrtcu se prepleta skozi vsa področja dela in so del načina življenja in dela v vrtcu. Med najpomembnejše preventivne ukrepe v vrtcu v smislu ohranjanja in krepitve zdravja prištevamo: skrb za ustrezno higieno in preprečevanje okužb, preprečevanje poškodb, zagotavljanje kakovostne prehrane in pravilnega odnosa do prehranjevanja, vzpodbujanje telesnih dejavnosti ter skrb za otroke s kroničnimi boleznimi in otroke s posebnimi potrebami.

Dolžnost vsakogar izmed nas je, da skrbi za svoje zdravje. Otrokom moramo to odgovornost privzgojiti že v zgodnjem otroštvu, za kar pa jim moramo biti dober vzgled.

PRIPOROČILA ZA STARŠE

Preprečujmo širenje nalezljivih bolezni Bronhiolitis  Ušivost  KlopiZdrava prehrana predšolskih otrok

Pripravila Urška Sovinc, pomočnica ravnateljice