+386 3 818 33 20 - Vrtec Podčetrtek, Trška cesta 66, 3254 Podčetrtek os-podcetrtek@guest.arnes.si

RADI POJEMO IN PLEŠEMO

Umetnost otroku omogoča udejanjanje ustvarjalnih potencialov, ki se kažejo v otrokovem igrivem raziskovanju in spoznavanju sveta, ki je zanj neizčrpen vir inspiracije, motivacije in vsebin na vseh področjih dejavnosti.

Sledili bomo globalnim ciljem:

  • doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
  • razvijanje estetskega zaznavanja in umetniške predstavljivosti,
  • spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti,
  • razvijanje izražanja in komunikacije z umetnostjo,
  • razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.

Pripravila Herta Počivavšek, pomočnica ravnateljice